Kontrast
  • English
  • O katedrze

    Katedra powstała 1 października 2019 roku. Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na problematyce zastosowania metod ilościowych (ekonometrii, statystyki i matematyki) w wybranych problemach analiz ekonomiczno-gospodarczych. Profil naukowy obejmują badania w zakresie ekonometrii finansowej, ekonometrii bayesowskiej, analiz cykli gospodarczych, modelowania i prognozowania gospodarki.