Kontrast
  • English
  • O Katedrze Gospodarki Publicznej

    Zasadniczym obszarem tematycznym prac naukowych Katedry Gospodarki Publicznej jest analiza uwarunkowań efektywności funkcjonowania sektora gospodarki publicznej oraz prowadzonej w tym zakresie polityki. W szczególności badania obejmują uwarunkowania polityki energetycznej, w tym w kontekście odnawialnych źródeł energii.  W zakresie obszarów badawczych katedry znajduje się analiza uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw publicznych jak i układów gospodarczych na poziomie regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących Regionalnych Systemów Innowacji. Prowadzone badania dotyczą także zagadnień związanych z tymi aspektami polityki gospodarczej, które determinują poziom konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw a także roli uniwersytetów w tym zakresie.