Kontrast
 • English
 • O Katedrze Polityk Publicznych

  Katedra Polityk Publicznych (KPP) powstała w 2019 r, na bazie Katedry Administracji Publicznej. Działalność dydaktyczna KPP koncentruje się na prowadzeniu kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna.

  KPP oferuje swoim studentom możliwość wytyczenia indywidualnej ścieżki rozwoju poprzez wybór określonego profilu kształcenia. Oferta KPP zapewnienia słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania, wdrażania oraz ewaluacji programów publicznych, jak również zarządzania publicznego. Absolwenci KPP mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, a także w sektorze prywatnym, szczególnie w korporacjach międzynarodowych współpracujących z instytucjami sektora publicznego.

  Aby wspierać studentów z niepełnosprawnościami, w naszej Katedrze funkcjonuje Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Od 2012 r. tę funkcję pełni dr Maciej Frączek.

  Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na problematyce zarządzania sprawami publicznymi.

   

  Dydaktyka:

  Wspólnie z Katedrą Gospodarki Publicznej prowadzimy kierunek: Gospodarka i administracja publiczna.

  Jakość realizowanych przez nas zajęć dydaktycznych stanowi dla nas priorytet. Wszyscy pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i stosują różnorodne metody nauczania pozwalające na osiąganie zakładanych efektów kształcenia. Przedmioty realizowane przez naszych pracowników obejmują m.in.:

  • Administracja publiczna,
  • Zarządzanie publiczne,
  • Analiza polityk publicznych,
  • Zarządzanie projektami,
  • Rynek pracy,
  • Metody planowania i analizy przedsięwzięć publicznych.

  Oprócz tradycyjnych metod, tj. wykład ilustrowany, czy też dyskusja, częstymi metodami stosowanymi na zajęciach są:

  • symulacje,
  • studia przypadku (case studies),
  • debaty, w tym debaty oksfordzkie,
  • ćwiczenia praktyczne,
  • gry dydaktyczne.

  Co bardzo ważne, staramy się, aby na nasze zajęcia zapraszać osoby, które posiadają doświadczenie praktyczne – przedsiębiorców, menedżerów, pracowników administracji samorządowej i państwowej, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.