Kontrast
  • English
  • O Katedrze

    Katedra Polityk Regulacyjnych zajmuje się problematyką regulowania i reglamentowania w zakresie realizacji zadań przez administrację publiczną, działań kadr administracji publicznej oraz jej relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Aspekty regulacyjne dotyczą zarówno twardych rozwiązań normatywnych, ja i regulacji miękkich zawartych w sformalizowanych zasadach, standardach, wytycznych itp. Przedmiotem zainteresowania pracowników Katedry są aspekty regulacyjne wszelkich obszarów funkcjonowania administracji publicznej, a także wszelkiego rodzaju regulacje społeczne i gospodarcze.

    Katedra Polityk Regulacyjnych prowadzi kierunek Administracja, który w swoim programie oprócz zagadnień prawnych uwzględniania także ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania sfery publicznej.