Kontrast
 • English
 • Rada Instytutu

  Rada Instytutu Polityk Publicznych i Administracji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

  Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu:

  • w zakresie tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
  • w zakresie składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
  • w zakresie oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
  • w zakresie przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu,
  • w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.

  Członkami Rady Instytutu Polityk Publicznych i Administracji są:

  • Prof. UEK dr hab. Marcin Zawicki – Przewodniczący Rady Instytutu
  • Prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki
  • Prof. UEK dr hab. Jacek Klich
  • Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
  • Prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica
  • Prof. UEK dr hab. Ambroży Mituś
  • Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień
  • dr Bartłomiej Biga
  • dr Magdalena Frańczuk
  • dr Jakub Głowacki
  • Agnieszka Bogunia
  • dr Błażej Mazur
  • Wojciech Jarosz
  • Krzysztof Kula
  • Maria Lachowicz