Kontrast
 • English

 • Zespół ds. Jakości Kształcenia Instytutu Polityk Publicznych i Administracji

  Skład Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Polityk Publicznych i Administracji

  • dr Krzysztof Głuc – Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia
  • dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
  • dr Piotr Kopyciński
  • dr Agnieszka Pacut
  • dr Aldona Piotrowska
  • Marianna Mowczko – przedstawicielka samorządu studenckiego
  • Wojciech Jarosz – przedstawiciel samorządu studenckiego

  Przyjęte procedury i formularze

  Procedura zgłaszania zmian w programach kształcenia na Wydziale GAP

  Procedura sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów kształcenia na Wydziale GAP

  Zasady hospitacji zajęć