mgr Paulina Rydwańska

Tytuł rozprawy: Przedsiębiorstwa społeczne w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu sądeckiego

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Pacut
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Natalia Jaśkiewicz

Tytuł rozprawy: Rola polityki lokalnej w pobudzaniu przedsiębiorczości w gminach województwa małopolskiego

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Promotor pomocniczy: dr Monika Musiał-Malago
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Konrad Sarzyński

Tytuł rozprawy: Suburbanizacja miast wojewódzkich w Polsce a przemiany społeczno-gospodarcze ich obszarów funkcjonalnych

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Anna Karwińska

Promotor pomocniczy: dr Michał Kudłacz
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Janusz Sepioł

Tytuł rozprawy: Wpływ samorządu regionalnego na zagospodarowanie przestrzenne województwa małopolskiego w latach 1999-2018

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Jakub Purchla

Tytuł rozprawy: Analiza skuteczności Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w Polsce

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu: 27 marca 2019 r.
Data nadania stopnia:


mgr Jagoda Komusińska

Tytuł rozprawy: Dystrybucja kinowa filmów fabularnych w świetle teorii konkurencji

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
Data wszczęcia przewodu: 13 marca 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Ewa Mynarska

Tytuł rozprawy: Skuteczność ekonomii społecznej w zwalczaniu wykluczenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Janina Filek

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Pacut
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Wioleta Gałat

Tytuł rozprawy: Model społecznie odpowiedzialnej publicznej uczelni ekonomicznej

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: prof. dr hab. Janina Filek

Promotor pomocniczy: dr Marcin Kędzierski
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Milena Rogowska

Tytuł rozprawy: Przydatność Metody Kosztu Standardowego do oceny skutków regulacji

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Jakóbik
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Agnieszka Joanna Legutko

Tytuł rozprawy: Rola frivilligsentraler w polityce imigracyjnej Norwegii

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Agata Wąsowska-Pawlik

Tytuł rozprawy: Rola narodowej instytucji kultury w polityce kulturalnej państwa polskiego. Studium przypadku Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK,
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Marcin Duszyński

Tytuł rozprawy: Rekrutacja studentów zagranicznych w Polsce – ocena skuteczności i kierunki usprawnień

Dziedzina: nauk społecznych
Dyscyplina: nauki o polityce i administracji
Promotor: dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu:  17 kwietnia 2019 roku
Data nadania stopnia:


mgr Wioleta Gaweł

Tytuł rozprawy: Model społecznej odpowiedzialności uczelni jako reakcja na zmianę otoczenia instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: prof. dr hab. Janina Filek
Promotor pomocniczy: dr Marcin Kędzierski
Data wszczęcia przewodu: 27 czerwca 2018 r.
Data nadania stopnia: brak
Data zamknięcia przewodu: 13 marca 2019 r.


mgr Jakub Głowacki

Tytuł rozprawy: Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia:  30.01.2019

Załączone pliki:


mgr Agnieszka Pacut

Tytuł rozprawy: Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce – trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia: 20.02.2019

Załączone pliki:


mgr Michał Żabiński

Tytuł rozprawy: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia: 26.09.2018

Załączone pliki: