Dziekan i Prodziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Od 16 marca br. dyżury Dziekanów zostają zawieszone do odwołania. W sprawach wymagających bezpośrednich ustaleń z Dziekanami, pracownicy mogą się kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: mazurs@uek.krakow.pl, bronskik@uek.krakow.pl.

Dziekan dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Prodziekan dr hab. Krzysztof Broński, Prof. UEK

Termin konsultacji Poniedziałki 13.00-14.30 (Budynek Główny, pok. 209),

Czwartki 15.00-16.30 (Rakowicka 16, pok. 34)

Środy 12.30-13.30 (Budynek Główny, pok. 209)
Kontakt Budynek Główny, pok. 209, tel. (+48)12 293 59 Budynek Główny, pok. 209, tel. (+48)12 293 59

 

Od 16 marca br. dyżury Dyrektora Instytutu zostają zawieszone do odwołania. W sprawach wymagających bezpośrednich ustaleń, studenci mogą się kontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail:

• dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK: zawickim@uek.krakow.pl
• prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól: noworola@uek.krakow.pl
• dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK: kisielp@uek.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Polityk Publicznych i Administracji Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii
Imię i nazwisko dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
Przyjmuje studentów kierunków Administracja, Gospodarka i administracja Publiczna Gospodarka przestrzenna, Studia miejskie Socjologia, Stosunki międzynarodowe (od XI)
Terminy konsultacji wtorki: 11.30-13.00, środy: 9:15-10:45 (pok. 320, Bud. Główny UEK) poniedziałki: 9.45-11.15 (pawilon F, pok. 404), wtorki: 9.45-11.15 (pok. 209 Bud. główny) wtorki, godz.11.30-13.00, środy, godz. 9.15-10.45 (pok. 320, Bud. Główny)
Kontakt Budynek Główny, pok. 209 (II piętro), tel. (+48) 12 293 59 24 Budynek Główny, pok. 209 (II piętro), tel. (+48) 12 293 59 24 Budynek Główny, pok. 209 (II piętro), tel. (+48) 12 293 59 24