Dziekanat Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Kierownik Dziekanatu:
mgr Dorota Smolińska
tel. (+48) 12 293 59 20
faks: (+48) 12 293 59 22
e-mail:
smolinsd@uek.krakow.pl

 

Zastępca kierownika:
mgr Karolina Krawczyk
tel. (+48) 12 293 59 24
e-mail:
krawczyk@uek.krakow.pl


Dziekanat Wydziału obsługuje studentów następujących kierunków:

 •   Administracja,
 •   Gospodarka i administracja publiczna,
 •   Gospodarka przestrzenna,
 •   Socjologia.

Informacje organizacyjne dla nowoprzyjętych studentów WGAP

Zgodnie z zapisami Regulaminu studiów wyższych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą dokonania aktu immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji Student podpisuje w dziekanacie umowę, określającą warunki pobierania i wysokość opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Po wniesieniu stosownych opłat za dokumenty student otrzymuje indeks i elektroniczną legitymację studencką.

W celu podpisania umowy, odbioru indeksu i legitymacji studenckiej zapraszamy Państwa do dziekanatu osobiście, nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć. Niepodpisanie umowy we wskazanym terminie stanowi przesłankę do skreślenia z listy studentów.

Studenci studiów niestacjonarnych w chwili podpisania umowy powinni dostarczyć do Dziekanatu potwierdzenie odbioru decyzji o przyjęciu na studia  (otrzymanej wcześniej pocztą).

 

Terminy podpisywania umów i wydawania dokumentów dla studentów I roku 2017/2018

Zapraszamy Państwa do Dziekanatu Wydziału GAP, pokój 207, budynek główny UEK wg poniższego harmonogramu:

Studia stacjonarne I stopnia

Kierunki: Administracja, Gospodarka i Administracja Publiczna, Gospodarka przestrzenna (licencjackie i inżynierskie), Socjologia

od 29 września 2017 r. (piątek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Kierunek: Administracja

Od 6 października 2017 r. (piątek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna

Od 5 października 2017 r. (czwartek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna

Od 6 października 2017 r. (piątek) – w godzinach pracy dziekanatu

 

W dniu 2 października 2017 r. w związku z Inauguracją roku akademickiego 2017/2018 dyżur dziekanatu wyjątkowo w godzinach 12.30-14.00.

Dyżury Dziekanatu:

Dyżury dziekanatu  dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia
poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.  11:00-14:00
środa – dzień wewnętrzny (dziekanat nie przyjmuje studentów)
piątki w godz. 11:00-14:00 oraz 15:00-17:00
sobota w godz. 8:00-12:00

Informujemy, iż od dnia 7 października 2017 r. następują zmiany w godzinach dyżurów dziekanatów. W semestrze zimowym 2017/2018 dziekanaty będą czynne tylko i wyłącznie w wyznaczone, poniższe soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00

 • 7 października 2017,
 • 14 października 2017,
 • 4 listopada 2017 r.,
 • 18 listopada 2017 r.,
 • 2 grudnia 2017 r.,
 • 16 grudnia 2017 r.,
 • 13 stycznia 2018 r.,
 • 27 stycznia 2018 r.,
 • 10 lutego 2018 r.,
 • 24 lutego 2018 r.

W pozostałe soboty dziekanaty będą NIECZYNNE.

 

Dziekanat Wydziału
Gospodarki i Administracji Publicznej

kierunek pokój pracownik telefon e-mail

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Administracja 207 lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka i administracja publiczna 207 mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna (lic.) 207 lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna (inż.) 207 mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl
Socjologia 207 lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Gospodarka i administracja publiczna 207 mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna 207 mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Administracja 207 lic. Beata Sikora 12 293 59 26 sikorab@uek.krakow.pl
Gospodarka przestrzenna (inż.) 207 mgr Karolina Krawczyk 12 293 59 24 krawczyk@uek.krakow.pl

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Gospodarka i administracja publiczna 207 mgr Agnieszka Stolarska-Nowak 12 293 59 25 stolarsn@uek.krakow.pl