Historia Wydziału

Na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy prof. dr hab. Jerzego Hausnera utworzono Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej, przekształcony później w Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP). Od początku funkcjonowania GAP-u naszą misją było kształcenie profesjonalnej kadry dla administracji publicznej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych.

Początkowo Gospodarka i administracja publiczna była jedną ze specjalności na kierunku Ekonomia. Z czasem, w oparciu o autorski program kształcenia, utworzono studia I i II stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna.

Rozwój naukowy pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz wieloletnia, nieformalna współpraca z Katedrami, które wchodzą obecnie w  skład Wydziału, stanowiły przesłanki do utworzenia Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej.

Proces tworzenia został zainicjowany Zarządzeniem Rektora z lipca 2015 roku, a rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej nastąpiło z początkiem roku akademickiego 2016/2017 tj. z dniem 1 października 2016 roku.