Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Magdalena Jelonek

 • dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK
 • dr inż. arch. Dorota Jopek
 • dr Aldona Piotrowska
 • dr Piotr Kopyciński
 • dr Agnieszka Pacut
 • dr Michał Żabiński

Przedstawiciele studentów:

 • Krzysztof Kula
 • Marianna Mowczko
 • Magdalena Nowak
 • Joanna Trzeciak
 • Małgorzata Wcisło
 • Monika Wilk
 • Tatiana Żygadło

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

 • analiza i ocena funkcjonowania USZJK na Wydziale,
 • przygotowanie i przedłożenie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia, Dziekanowi oraz Radzie Wydziału sprawozdań dotyczących jakości kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz dotyczące uwarunkowań jakości kształcenia,
 • przedstawienie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia propozycji udoskonalenia USZJK,
 • opracowanie i wdrażanie własnych procedur podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych kierunków i form studiów.

 

Sprawozdania

Ocena realizacji efektów kształcenia  w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdania Zespołu za rok akademicki 2017/2018

Ocena realizacji efektów kształcenia  w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdania Zespołu za rok akademicki 2016/2017