Dydaktyka

Wspólnie z Katedrą Gospodarki Publicznej prowadzimy kierunek: Gospodarka i administracja publiczna.

Jakość realizowanych przez nas zajęć dydaktycznych stanowi dla nas priorytet. Wszyscy pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne i stosują różnorodne metody nauczania pozwalające na osiąganie zakładanych efektów kształcenia. Przedmioty realizowane przez naszych pracowników obejmują m.in.:

 • Administracja publiczna,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Analiza polityk publicznych,
 • Zarządzanie projektami,
 • Rynek pracy,
 • Metody planowania i analizy przedsięwzięć publicznych.

Oprócz tradycyjnych metod, tj. wykład ilustrowany, czy też dyskusja, częstymi metodami stosowanymi na zajęciach są:

 • symulacje,
 • studia przypadku (case studies),
 • debaty, w tym debaty oksfordzkie,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • gry dydaktyczne.

Co bardzo ważne, staramy się, aby na nasze zajęcia zapraszać osoby, które posiadają doświadczenie praktyczne – przedsiębiorców, menedżerów, pracowników administracji samorządowej i państwowej, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.