Konferencje i seminaria

SEMINARIUM „PROBLEMY METODOLOGII NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH”

Celem seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metodologii badania organizacji działających w sektorze publicznym i na rzecz tego sektora, a także społeczeństwa. Seminarium jest poświęcone wybranym i kompleksowym aspektom metodologicznym wynikających z wyłaniających się paradygmatów badawczych i przyjętych tradycji badawczych adaptujących nowe trendy.

Ze względu na warsztatowy charakter seminarium liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

Organizatorem seminarium jest Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Pytania związane z seminarium prosimy przesyłać na adres: marek.cwiklicki(at)uek.krakow.pl.

Więcej o seminarium.

KONFERENCJE

Planowane konferencje

PR Forum, Zjazd Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego, 2018
Zorganizowane konferencje:

II Ogólnopolska Konferencja „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”

informacje

I Ogólnopolska Konferencja „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego” pt. „Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego”, Dobczyce, 13-15 października 2016

informacje