O Katedrze Administracji Publicznej

Katedra Administracji Publicznej powstała w 2017 roku z podziału Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Działalność dydaktyczna i naukowa Katedry skupia się wokół analizy uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej i całego sektora publicznego, w tym analizy polityki publicznej.  Są ukierunkowane na podstawowe współczesne zagadnienia badawcze w zakresie sektora publicznego, czyli podstawy legitymizacji i uwarunkowania efektywności administracji publicznej oraz szerzej – sfery politycznej. W ramach Katedry funkcjonują dwa zakłady:

  • Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi kierowany przez prof. UEK dr hab. Marka Ćwiklickiego,
  • Zakład Zarządzania Relacjami Organizacji kierowany przez prof. UEK dr hab. Andrzeja Kozinę.