Aktualności Katedry Filozofii

ANNUAL HUMANISTIC MANAGEMENT CONFERENCE: SOLIDARITY AND THE COMMON GOOD

 w dniach 10-11 października w Krakowie. Współorganizatorem konferencji jest Katedra Filozofii UEK.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stroniehttp://humanisticmanagement.network/conference2019/
Call for Papers & Posters http://humanisticmanagement.network/wp-content/uploads/2019/06/2019-HMN-Conference-Call-for-Papers-15062019.pdf

 

W dniu 15 maja w ramach seminarium Filozofia i Ekonomia dr Joanna Dzionek-Kozłowska (Uniwersytet Łódzki) wygłosiła referat pt. “Wpływ koncepcji ekonomicznych na rzeczywistość gospodarczą. Rozważania na przykładzie modelu homo oeconomicus[więcej informacji]

 

W dniu 19 marca odbyło się seminarium antropologiczne im. Adama Węgrzeckiego, podczas którego referat pt. “Czy ludzie są wolni i równi. Filozofowie o małżeństwie” wygłosiła dr Katarzyna Guczalska. [Plakat]

 

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak wydał książkę „Wyspiański. Burzenie polskiego kościoła”, 15.01.2019 r.

prof. dr hab. Janina Filek brała udział w warsztacie “EU-Proposal Workshop”, 12 – 13 grudnia 2018 r. w Lipsku.

W dniu 12 grudnia odbyło się II spotkanie w ramach seminarium antropologicznego im. Adama Węgrzeckiego (które cyklicznie jest organizowane przez Katedrę Filozofii UEK), referat pt.: „Stanisław Wyspiański, jakiego wyzwolenia potrzebują Polacy” wygłosił: prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 Dr Jerzy Bukowski został odznaczony 5 grudnia medalem „Pro Bono Poloniae” przyznawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.
Medal wręczył szef Urzędu minister Jan Józef Kasprzyk w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów królewskiej katedry na Wawelu – miejscu wiecznego spoczynku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 151. rocznicę Jego urodzin. W ceremonii wzięli udział wicepremier Beata Szydło, kanclerz Orderu Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski, liczne grono kombatantów i młodzieży.
dr Jerzy Bukowski w dniu 29 listopada otrzymał prestiżową nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej “Świadek historii”.
W tegorocznej edycji nagrody otrzymali również:
  • dr Wanda Półtawska
  • Amelia Dunin
  • Antoni Wiatr
  • Józef Wieczorek
  • Wojciech Zapała
[więcej informacji]

W dniach 22-23 listopada 2018r. Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zorganizował konferencję naukową zatytułowaną: Kobieta w XXI wieku – między liberalizmem a konserwatyzmem Więcej informacji.

dr Tomasz Kwarciński wraz prof. UEK dr hab. Pawłem Ulmanem wygłosili referat pt. Hybrid Version of Well-Being Results for Selected European Countries, podczas 35th IARIW General Conference, 20-25 sierpnia 2018 r.

Na spotkaniu w ramach Seminarium antropologicznego im. Adama Węgrzeckiego (które cyklicznie jest organizowane przez Katedrę Filozofii UEK), referat pt.: „O wdzięczności w tonacji pesymistycznej” wygłosił: prof. UEK dr hab. Leszek Kusak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 20 czerwca 2018 r. [Plakat]

prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko brał udział w panelu dyskusyjnym System ekonomiczny i polityka z perspektywy zintegrowanego rozwoju, podczas konferencji Gospodarka Polski 1918 – 2018 Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju–jaka przyszłość?, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 5 czerwca 2018 r.

dr Inga Mizdrak od 2015 współorganizuje projekt Zaufanie i przedsiębiorczość. W ramach projektu co miesiąc odbywają się seminaria, ostatnie spotkanie w tym roku akademickim odbyło się 17 maja 2018 r.

dr Tomasz Kwarciński wraz prof. UEK dr hab. Pawłem Ulmanem wygłosili referat pt. The quality of life in Poland and Germany, podczas XII Międzynarodowej konferencji naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia

prof. dr hab. Janina Filek brała udział w panelu zatytułowanym Piękno różnorodności – bogactwo, czy utopia?, podczas konferencji Come CloSeR Show, 11 maja 2018 r.

dr Inga Mizdrak wygłosiła referat pt. Odpowiedzialność w nieodpowiedzialnym świecie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 25 kwietnia 2018 r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił odczyt “Wdzięczność” jako kategoria filozofii człowieka, organizatorzy: Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, Poznań 23 kwietnia 2018 r.

Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusz Ślipko SJ – Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii – Akademia Ignatianum w Krakowie, Katedra Filozofii – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zorganizowali konferencję “W kręgu myśli Profesora Adama Węgrzeckiego (1937-2018)”, Akademia Ignatianum 19 kwietnia 2018 r. [Program]

prof. dr hab. Janina Filek wygłosiła referat podczas konferencji Odpowiedzialne wsparcie a zrównoważony rozwój,  16 kwietnia 2018 r.

prof. dr hab. Janina Filek brała udział w corocznej konferencji EUA  pt. Engaged and responsible universities shaping Europe, 12 kwietnia 2018 r.

prof. dr hab. Janina Filek wygłosiła referat wraz z L.Wilinkiewicz-Górniak pt. Hybrid  Value Chain, podczas wydarzenia International Week, 9 kwietnia 2018 r.

prof. dr hab. Janina Filek brała udział w panelu zatytułowanym  “Polska jest Kobietą” w ramach wydarzenia z cyklu “Sztuka Myślenia”, 2 lutego 2018 r.

prof. dr hab. Janina Filek brała udział w panelu dyskusyjnym pt. Dlaczego nierówności społeczne są ważne i czy społeczeństwo polskie jest antyegalitarne? podczas 46. Sympozjum GAP,  19-21 stycznia 2018 r.

Zmarł Prof. dr hab. Adam Węgrzecki w dniu 2 lutego 2018 roku, uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 lutego 2018 roku na Cmentarzu na Salwatorze w Krakowie [więcej informacji].