Badania naukowe

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

2018 – Kobieta w XXI wieku – miedzy liberalizmem a konserwatyzmem

2016 – Filozoficzne aspekty gospodarki rynkowej

2015 – Wokół sporu liberalizmu z komunitaryzmem

2014 – Społeczna odpowiedzialność korporacji jako forma odpowiedzialności zbiorowej

 

Zakład Filozofii Człowieka

2017 – Człowiek a historia

2015 – Idea kontyngencji we współczesnym dyskursie filozoficznym

2014 – Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka. Część II