Dydaktyka Katedry Filozofii

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Filozofia
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Filozofia społeczna
 • Filozofia z elementami etyki
 • Filozofia z elementami etyki zawodowej
 • Filozofia i etyka
 • Etyka w biznesie
 • Etyka biznesu
 • Etyka gospodarcza
 • Etyka przedsiębiorczości
 • Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
 • Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich
 • Etyczne aspekty pracy naukowo- dydaktycznej
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Utopie jako narzędzia budowy społeczeństwa
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
 • Podstawy krytycznego myślenia
 • Metodologia nauk społecznych
 • Ethics in Business
 • Ethics and CSR
 • Social Philosophy
 • Seminarium dyplomowe

Oprócz wyżej wymienionych przedmiotów, pracownicy Katedry od wielu lat z powodzeniem prowadzą zajęcia w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Ekonomicznego działającym przy Katedrze Psychologii i Dydaktyki.