Konferencje i seminaria

Konferencja

Do tej pory odbyły się:

 • Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem,
  X Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 26-27.11.2015 r. Program konferencji
 • Wyzwania współczesności – wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena,
  IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 21.11.2013 r. Program konferencji
 • Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym,
  VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 25-26.11.2011 r. Program konferencji
 • Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego,
  VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 20-21.11.2009 r. Program konferencji
 • Wyzysk ekonomiczny współcześnie,
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 18-19.11.2005 r.
 • Konflikt interesów – konflikt wartości,
  V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 27-27.2003 r. Program konferencji
 • Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa,
  IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 23-24.11.2001 r. Program konferencji
 • Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego,
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 25-26.11.1999 r. Program konferencji
 • Etyczne fundamenty gospodarowania,
  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 24-25.10.1997 r. Program konferencji
 • Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce,
  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 24-25.11.1995 r. Program konferencji

 

Seminaria

CSR
Seminarium badawcze „CSR” jest miejscem dyskusji, w której uczestniczą przedstawiciele nauk społecznych, filozofowie społeczni oraz praktycy gospodarczy.

Seminarium ma charakter badawczy i aplikacyjny. Jego główną rolą jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla osób zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Pragniemy ułatwić wymianę poglądów na temat różnorodnych koncepcji i strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sposobów ich wdrażania w praktyce życia gospodarczego.

W sposób szczególny uwzględniamy polskie realia aplikacji rozwiązań dotyczących CSR’u poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z praktykami.

Organizatorzy:

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
prof. dr hab. Janina Filek
dr Tomasz Kwarciński
E-mail: filozofia@uek.krakow.pl

 

Filozofia & Ekonomia
Seminarium jest miejscem interdyscyplinarnej debaty między przedstawicielami nauk społecznych a specjalistami z zakresu filozofii społecznej i filozofii ekonomii.
Przedmiotem naszych dyskusji były m.in.: koncepcja sprawiedliwości Amartyi Sena, zagadnienie wyjaśnienia naukowego w ekonomii, problem statusu modeli ekonomicznych, wątki ekonomiczne w koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa.
Seminarium ma charakter cykliczny, odbywa się raz w roku w maju, więcej informacji na stronie www.filozofia.uek.krakow.pl/filozofia-ekonomii

Seminarium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, więcej informacji na stronie www.filozofia-ekonomii.pl

Organizatorzy seminarium:
prof. dr hab. Janina Filek,
dr Katarzyna Guczalska,
dr Tomasz Kwarciński

 

Lektorium
To robocze seminarium poświęcone wspólnej lekturze książek i artykułów z zakresu metodologii i filozofii ekonomii. Jest otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów UEK, a także osób spoza uczelni, którzy są gotowi czytać teksty naukowe i wnosić aktywny wkład w dyskusję.
Spotykamy się w poniedziałki w godz. 18:00-19:30 w Katedrze Filozofii, ul. Rakowicka 16, pok. 44a.

Lektorium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, więcej informacji na stronie www.filozofia-ekonomii.pl.

Organizatorzy:
dr Tomasz Kwarciński, Katedra Filozofii,
dr Ryszard Kowalski, Katedra Mikroekonomii UEK

 

Spotkania z etyką
Prowadzimy debaty nad najbardziej palącymi lub najbardziej znaczącymi problemami etycznymi zajmującymi umysł współczesnego człowieka. Spotkania mają charakter otwarty, są skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów UEK chcących przemyśleć lub przedyskutować, zaproponowany przez gościa-specjalistę istotny problem natury etycznej.
Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się 2 razy w roku.

Organizatorzy:
prof. dr hab. Janina Filek,
dr Katarzyna Guczalska