Publikacje

2016

 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4(952) 2016 – spis treści

 


2015

 • Filozofia człowieka. Wybrane koncepcje epoki nowożytnej, red. Leszek Kusak – spis treści

 • Augustyniak P., Homo polacus. Eseje o polskiej duszy.


2014

 • Wyzwania współczesności – wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Kumar Sena, Prakseologia 156/2014 – spis treści

 • Mizdrak I., Ku wolności i samospełnieniu człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Wyd. UPJPII w Krakowie, Kraków 2014

 • Węgrzecki A., Zarys filozofii spotkania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014

2012

 • Fenomen pomocy w życiu społeczno – gospodarczym, Prakseologia 153/2012 – spis treści


2011

 • Kwarciński T., Równość i korzyść. Amartyi Kumar Sena koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011 (książkę można zakupić w księgarni UEK na ulicy Rakowicka 27) – spis treści

 • Węgrzecki A., Zarys Filozofii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011 – spis treści


2010

 • Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, red. J. Filek, Fundacja Biblioteki UEK, Kraków 2010 (książkę można zakupić w księgarni UEK na ulicy Rakowicka 27, w cenie 20 zł lub przez internet: zamów) – spis treści

 • Guczalska K.,  Państwo jako dzieło sztuki. Piękno i wolność w filozofii Hegla, Aureus, Kraków 2010 – spis treści


2009

 • Augustyniak P., Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2009 – spis treści

 • Kot D., Podmiotowość i utrata,  Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2009 – spis treści