Zakład Etyki i Filozofii Społecznej

 

 

 

 

Zakład Etyki i Filozofii Społecznej powstał w październiku 2010 r.

 

Zakład tworzą:
Prof. UEK, dr hab. Kazimierz Sosenko
Prof. dr hab. Janina Filek –  kierownik Zakładu
Dr Tomasz Kwarciński
Dr Katarzyna Guczalska
Dr Inga Mizdrak

Celem powołania Zakładu było znacznie większe skoncentrowanie badań naukowych na problematyce szeroko rozumianej filozofii społecznej oraz jej związkach z teorią ekonomii, ale także  bieżącą gospodarką, jak i na problematyce etyk zawodowych (ze szczególnym uwzględnieniem etyki biznesu oraz etyki urzędniczej). W ostatnim okresie część pracowników podjęła dodatkowo badania nad społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Jedną z form tej aktywności jest organizowane od 2009 roku seminarium badawcze z zakresu tej problematyki.

 

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Filozofia społeczna
 • Filozofia z elementami etyki
 • Etyka w biznesie
 • Etyka biznesu
 • Etyka funkcjonowania instytucji publicznych
 • Etyka przedsiębiorczości
 • Podstawy krytycznego myślenia
 • Ethics in Business
 • Ethics and CSR
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Metodologia nauk społecznych
 • Utopie jako narzędzia budowy społeczeństwa
 • Filozofia
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Etyka gospodarcza

Od semestru letniego 2011 pracownicy Zakładu przygotowali i prowadzą nowy wykład: Etyka w socjologii  dla nowopowstałego kierunku Socjologia.

Pracownicy zakładu prowadzą także wykłady monograficzne: Państwo – między anarchią a utopią, Filozoficzne założenia wolnego rynku, Filozofia polityczna, Podstawy krytycznego myślenia.

Samodzielni pracownicy Zakładu prowadzą też seminaria magisterskie głównie z zakresu etyk zawodowych, CSR oraz szeroko rozumianych problemów społecznych.

 

Najnowsze wydarzenia w Zakładzie
W dniu 13 października 2016 r. nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników XI konkursu VERBA VERITATIS, które miało miejsce podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni pt.: „Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając o człowieku?”, która odbyła się w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju.

Decyzją kapituły spośród 38 zgłoszonych do konkursu prac w kategorii prace magisterskie wyłoniono laureatów. II miejsce zajęła Pani Joanna Mokijewska, autorka pracy magisterskiej pt. „Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau”. Promotorem pracy była prof. dr hab. Janina Filek.

Prof. Janina Filek umieszczona na liście kobiet polskiego CSR-u