Zakład Filozofii Człowieka

Zakład Filozofii Człowieka powstał w październiku 2010 roku. Stawia sobie za zadanie rozwijanie badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii człowieka oraz antropologii filozoficznej (w jej klasycznym ujęciu).

 

Zakład tworzą:

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak – kierownik Zakładu
Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak
Dr Jerzy Bukowski
Dr Dobrosław Kot

 

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Filozofia (ćwiczenia i wykłady)
 • Filozofia społeczna (wykłady i ćwiczenia)
 • Filozofia z elementami etyki zawodowej (wykłady)
 • Etyka w biznesie (wykłady)
 • Etyka biznesu (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyka przedsiębiorczości (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich (wykłady)
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata (wykłady)
 • Etyka w pracy nauczyciela (seminarium w Studium psychologii i dydaktyki)
 • Social Philosophy (wykłady po angielsku)
 • Etyczne aspekty pracy naukowo- dydaktycznej (wykłady)
 • Filozofia i etyka (ćwiczenia i wykłady)
 • Etyka gospodarcza (wykłady)
 • Wprowadzenie do filozofii (wykłady)
 • Seminarium dyplomowe

Najnowsze wydarzenia w Zakładzie

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O znaczeniu moralności i wspólnoty w epoce relatywizmu i subiektywizacji życia społecznego, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez KUL i Instytut Sądecko-Lubelski na temat: Wartości i zasady społeczno-polityczne w nowym, (nie)bezpiecznym świecie. Między teorią a praktyką, Stary Sącz 20-21 września 2016r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O niejednoznaczności idei człowieczeństwa. Analiza historyczno-komparatystyczna, ogólnopolska konferencja naukowa na temat Humanizm-Antyhumanizm zorganizowana przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, Poznań 20-21 maja 2016r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat Alberta Schweitzera etyka czci dla życia – geneza, założenia i punkty sporne, na ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat Wielkie teorie etyczne współczesności, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Olsztyńskiego, Olsztyn, 29-30 czerwca 2015 r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O swoistości, tego co ludzkie (analiza historyczno-porównawcza), na X Polskim Zjeździe Filozoficznym, Poznań, 15-19 września 2015 r., zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak wraz z dr Magdaleną Baran, prof. dr hab. Przemysławem Czaplińskim i red. Jackiem Żakowskim w ramach Igrzysk Wolności (Łódź, 15-17.10.2015) wziął udział w panelu “Zbyt późna nowoczesność”.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak w Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві (Instytut nauk religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie) w dniach 26-20.10.2015 wygłosił wykład monograficzny pt. “Środkowo-wschodnioeuropejskie zmagania z nowoczesną formą”.

 

Działalność organizacyjna, polityczna i społeczna

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak jest przewodniczącym Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak jest członkiem Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Komisji Senackiej do Spraw Akredytacji.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Dr Jerzy Bukowski jest przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK).

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem zarządu TMHiZK.

Dr Jerzy Bukowski jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków.

Dr Jerzy Bukowski jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Dr Jerzy Bukowski 11 Listopada 2015 r. został odznaczony przez Stowarzyszenie “Sieć Solidarności” medalem “Dziękujemy za wolność”.

Dr Jerzy Bukowski 1 września 2015 r. został odznaczony medalem Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie “De Schola Bene Merentibus”.

Dr Dobrosław Kot jest członkiem Ethics Board europejskiego międzynarodowego projektu badawczego INDECT (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment).