Zakład Filozofii Człowieka

Zakład Filozofii Człowieka powstał w październiku 2010 roku. Stawia sobie za zadanie rozwijanie badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii człowieka oraz antropologii filozoficznej (w jej klasycznym ujęciu).

 

Zakład tworzą:

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak – kierownik Zakładu
Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak
Dr Jerzy Bukowski
Dr hab. Dobrosław Kot

 

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Filozofia (ćwiczenia i wykłady)
 • Filozofia społeczna (wykłady i ćwiczenia)
 • Filozofia z elementami etyki zawodowej (wykłady)
 • Etyka w biznesie (wykłady)
 • Etyka biznesu (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyka przedsiębiorczości (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich (wykłady)
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata (wykłady)
 • Etyka w pracy nauczyciela (seminarium w Studium psychologii i dydaktyki)
 • Social Philosophy (wykłady po angielsku)
 • Etyczne aspekty pracy naukowo- dydaktycznej (wykłady)
 • Filozofia i etyka (ćwiczenia i wykłady)
 • Etyka gospodarcza (wykłady)
 • Wprowadzenie do filozofii (wykłady)
 • Podstawy logiki (ćwiczenia i wykłady)
 • Seminarium dyplomowe

Działalność organizacyjna, polityczna i społeczna

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak wraz z Bartoszem Szydłowskim, dyrektorem artystycznym Teatru Łaźnia Nowa, prowadzi w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie cykl spotkań teatralno-filozoficznych “Sztuka myślenia”. Tematyka spotkań dotyczy zagadnień istotnych dla polskiej, współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej. Jak dotąd gośćmi cyklu byli między innymi: prof. Andrzej Leder, prof. Dariusz Kosiński, dr Paweł Rojek, prof. Jacek Filek, Janusz Palikot, dr Łukasz Kołoczek, Wojciech P. Duda, prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, prof. Agata Bielik-Robson, prof. Tadeusz Bartoś, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Aleksander Bobko, Kazimiera Szczuka, prof. Janina Filek, ks. Adam Boniecki, Henryk Woźniakowski.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak jest przewodniczącym Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak jest członkiem Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Dr Jerzy Bukowski jest przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK).

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem zarządu TMHiZK.

Dr Jerzy Bukowski jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków.

Dr Jerzy Bukowski jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Dr Jerzy Bukowski 11 Listopada 2015 r. został odznaczony przez Stowarzyszenie “Sieć Solidarności” medalem “Dziękujemy za wolność”.

Dr Jerzy Bukowski 1 września 2015 r. został odznaczony medalem Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie “De Schola Bene Merentibus”.