Zakład Filozofii Człowieka

Zakład Filozofii Człowieka powstał w październiku 2010 roku. Stawia sobie za zadanie rozwijanie badań w zakresie szeroko rozumianej filozofii człowieka oraz antropologii filozoficznej (w jej klasycznym ujęciu).

 

Zakład tworzą:

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak – kierownik Zakładu
Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak
Dr Jerzy Bukowski
Dr Dobrosław Kot

 

Pracownicy Zakładu prowadzą następujące zajęcia:

 • Filozofia (ćwiczenia i wykłady)
 • Filozofia społeczna (wykłady i ćwiczenia)
 • Filozofia z elementami etyki zawodowej (wykłady)
 • Etyka w biznesie (wykłady)
 • Etyka biznesu (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyka przedsiębiorczości (wykłady i ćwiczenia)
 • Etyczny kontekst gospodarowania w krajach wschodnich (wykłady)
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata (wykłady)
 • Etyka w pracy nauczyciela (seminarium w Studium psychologii i dydaktyki)
 • Social Philosophy (wykłady po angielsku)
 • Etyczne aspekty pracy naukowo- dydaktycznej (wykłady)
 • Filozofia i etyka (ćwiczenia i wykłady)
 • Etyka gospodarcza (wykłady)
 • Wprowadzenie do filozofii (wykłady)
 • Seminarium dyplomowe

Najnowsze wydarzenia w Zakładzie

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat Problem „bycia sobą” w filozofii Kanta i Nietzschego, ogólnopolska konferencja naukowa na temat “O egzystencji. Między filozofią a literaturą” zorganizowana przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, Poznań 9 – 10 czerwca 2017 r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O znaczeniu moralności i wspólnoty w epoce relatywizmu i subiektywizacji życia społecznego, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez KUL i Instytut Sądecko-Lubelski na temat: Wartości i zasady społeczno-polityczne w nowym, (nie)bezpiecznym świecie. Między teorią a praktyką, Stary Sącz 20-21 września 2016 r.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak wygłosił referat O niejednoznaczności idei człowieczeństwa. Analiza historyczno-komparatystyczna, ogólnopolska konferencja naukowa na temat Humanizm-Antyhumanizm zorganizowana przez Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, Poznań 20-21 maja 2016 r.
Działalność organizacyjna, polityczna i społeczna

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak jest przewodniczącym Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak jest członkiem Doktorskiej Komisji Egzaminacyjnej z przedmiotu Filozofia.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Komisji Senackiej do Spraw Akredytacji.

Prof. UEK dr hab. Leszek Kusak członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Dr Jerzy Bukowski jest przewodniczącym Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (TMHiZK).

Dr Jerzy Bukowski jest członkiem zarządu TMHiZK.

Dr Jerzy Bukowski jest wiceprezesem Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków.

Dr Jerzy Bukowski jest rzecznikiem Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie.

Dr Jerzy Bukowski 11 Listopada 2015 r. został odznaczony przez Stowarzyszenie “Sieć Solidarności” medalem “Dziękujemy za wolność”.

Dr Jerzy Bukowski 1 września 2015 r. został odznaczony medalem Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie “De Schola Bene Merentibus”.

Dr Dobrosław Kot jest członkiem Ethics Board europejskiego międzynarodowego projektu badawczego INDECT (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment).