Dydaktyka

Katedra nadzoruje jeden z prowadzonych na Uczelni kierunków studiów: Gospodarkę przestrzenną. W jego ramach prowadzimy studia I oraz II stopnia, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Od roku ak. 2011/2012 zostały uruchomione studia inżynierskie (równoległe do studiów licencjackich), ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia w UEK.

Szczególny nacisk kładziemy na zdobywanie wiedzy i umiejętności zarządzania zespołami planistycznymi oraz sporządzania analiz ekonomicznych będących podstawą podejmowania trafnych decyzji zagospodarowania przestrzennego.