Kontakt

Katedra Gospodarki Regionalnej UEK
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Sekretariat Katedry Gospodarki Regionalnej
Budynek Finansów – IV piętro, pokój 408
Telefon: (0-12) 293-74-20
Fax: (0-12) 293-50-44
e-mail: sobockar@uek.krakow.pl