Biblioteka Katedry

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej posiada bibliotekę, której zasób gromadzony jest blisko 60 lat zarówno pod kątem dydaktycznym jak i prowadzonych w Katedrze badań naukowych. Główny nacisk kładziony jest na pozyskiwane publikacji w dziedzinie historii, historii gospodarczej i pokrewnej tematyki oraz historii miast, architektury i urbanistyki, dziedzictwa kulturowego, zarządzania dziedzictwem, ekonomii kultury. Poszerza się także stale księgozbiory dotyczące publikacji na temat Krakowa i Galicji. Organizacja biblioteki w salach seminaryjnych sprzyja korzystaniu z książek przez licencjatów i magistrantów.

Nabytki – tutaj