Badania naukowe

W ramach zainteresowań badawczych nasi pracownicy zajmują się studiami miejskimi i funkcjami przestrzeni miejskiej, zarówno od strony teoretycznej, jak i aplikacyjnej. Współpracujemy z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie analiz eksperckich na różnych poziomach życia społecznego. Odbiorcami naszych projektów były, między innymi instytucje z Krakowa, Niepołomic, Zakopanego oraz Trzebini.

Prowadzimy badania diagnostyczne w obszarze problemów społecznych oraz skutecznych instrumentów ich rozwiązywania. Naszymi partnerami i odbiorcami są przede wszystkimi instytucje społeczeństwa obywatelskiego – stowarzyszenia i fundacje, instytucje publiczne i samorządowe delegowane do pracy w obszarze socjalnym.

Studia nad kulturą, etnicznością i sztuką prowadzimy w porozumieniu z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz instytucjami i ośrodkami kultury. Wiele realizowanych przez nasz zespół projektów ma charakter interdycyplinarny.