Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny:

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

prof. dr hab. Janina Filek

dr Jerzy Bukowski

dr Michał Kudłacz

dr Aneta Mendrek

dr Anna Urbaniak

dr Bernadetta Zawilińska

Przedstawiciele studentów:

Marcin Gandera

Maciej Wiśniewski

 

Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Studiów Podyplomowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Karwińska

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UEK

dr inż. Artur Hołuj

dr Magdalena Małecka- Łyszczek

dr Marcin Zawicki

dr Bernadetta Zawilińska

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca: dr Magdalena Jelonek

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr inż. arch. Dorota Jopek

dr Aldona Piotrowska

mgr Agnieszka Pacut

dr Piotr Kopyciński (od 25 października 2017 r.)

mgr Michał Żabiński (od 25 października 2017 r.)

Przedstawiciele studentów:

Kinga Cebo

Maria Dybel

Marcin Gandera

Natalia Leśniak

Monika Wilk

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej:

Przewodniczący: dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr hab. Łukasz Mamica

dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec

dr inż. Artur Hołuj

 

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Anna Harańczyk

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Anna Karwińska

prof. dr hab. Jacek Purchla

dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK (od 25 października 2017 r.)

dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK

dr Paweł Białynicki-Birula

dr Patrycja Brańka (nieobecna do 30 września 2018 r.)

dr Andrzej Laskowski

dr Magdalena Małecka-Łyszczek

dr Anna Urbaniak

dr inż. Magdalena Zdun

mgr Jakub Głowacki (do 25 października 2017 r.)

mgr Agnieszka Włoch-Szymla (w zastępstwie dr Patrycji Brańki od 13 grudnia 2017 r. do 30 września 2018 r.)

 

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący:  prof. dr hab. Jacek Purchla

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK

dr hab. Katarzyna Warmińska, prof. UEK

dr hab. Dobrosław Kot

dr Patrycja Brańka

dr Magdalena Frańczuk

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna:

Przewodniczący: dr Maciej Frączek

Maria Dybel

Marcin Gandera

Monika Wilk

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Silenko

dr Jerzy Bukowski

dr Katarzyna Kwarcińska

dr inż. Artur Hołuj

dr Michał Wiśniewski

mgr Jakub Głowacki

lic. Anna Nowińska