Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny:

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

prof. dr hab. Janina Filek

dr Jerzy Bukowski

dr Michał Kudłacz

dr Aneta Mendrek

dr Anna Pawlina

dr Bernadetta Zawilińska

Przedstawiciele studentów:

Marcin Gandera

Michał Sowa

 

Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Studiów Podyplomowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Karwińska

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

dr inż. Artur Hołuj

dr Magdalena Małecka- Łyszczek

dr Marcin Zawicki

dr Bernadetta Zawilińska

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodniczący: dr Magdalena Jelonek

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr inż. arch. Dorota Jopek

dr Aldona Piotrowska

mgr Agnieszka Pacut

Przedstawiciele studentów:

Kinga Cebo

Maria Dybel

Tomasz Karwat

Karolina Śliwińska

Jakub Truty

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej:

Przewodniczący: dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr hab. Łukasz Mamica

dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec

dr inż. Artur Hołuj

 

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Anna Harańczyk

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Anna Karwińska

prof. dr hab. Jacek Purchla

dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna:

Przewodniczący: dr Maciej Frączek

Maria Dybel

Paulina Wątorczyk

Karol Wesołowski

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Silenko

dr Jerzy Bukowski

dr Katarzyna Kwarcińska

dr Artur Hołuj

dr Michał Wiśniewski

mgr Jakub Głowacki

Anna Nowińska