Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny:

Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

prof. dr hab. Janina Filek

dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr Jerzy Bukowski

dr Michał Kudłacz

dr Aneta Mendrek

dr Ambroży Mituś

dr Anna  Urbaniak

dr Bernadetta Zawilińska

Przedstawiciele studentów:

Krzysztof Kula

Małgorzata Wcisło

 

Wydziałowy Zespół Programowo-Dydaktyczny ds. Studiów Podyplomowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Anna Karwińska

dr inż. Artur Hołuj

dr hab. Marcin Zawicki

dr Bernadetta Zawilińska

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:

Przewodnicząca: dr Magdalena Jelonek

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr inż. arch. Dorota Jopek

dr Piotr Kopyciński

dr Agnieszka Pacut

dr Aldona Piotrowska

dr Michał Żabiński

 

Przedstawiciele studentów:

Krzysztof Kula

Marianna Mowczko

Magdalena Nowak

Joanna Trzeciak

Małgorzata Wcisło

Monika Wilk

Tatiana Żygadło

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej:

Przewodniczący: dr hab. Leszek Kusak, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr hab. Łukasz Mamica

dr Małgorzata Mędrala-Natkaniec

dr inż. Artur Hołuj

 

Wydziałowa Komisja ds. Przewodów Doktorskich

Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK

dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK

dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK

dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK

dr hab. Marcin Zawicki

 

Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych:

Przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Anna Karwińska

prof. dr hab. Jacek Purchla

dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK

dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK

dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK

dr hab. Marcin Zawicki

dr hab. inż. Magdalena Zdun

dr Paweł Białynicki-Birula

dr Patrycja Brańka

dr Andrzej Laskowski

dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla

 

 

Wydziałowy Zespołu ds. Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej

Przewodniczący: dr hab. Jacek Klich, prof. UEK

dr Tomasz Geodecki

dr Dominika Hołuj

dr Magdalena Jelonek

dr Piotr Kopyciński

dr Michał Kudłacz

dr Katarzyna Kwarcińska

dr Inga Mizdrak

dr inż. Agnieszka Petryk

 

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący:  prof. dr hab. Jacek Purchla

dr hab. Jacek Klich, prof. UEK

dr hab. Katarzyna Warmińska – Zygmunt, prof. UEK

dr hab. Dobrosław Kot

dr Patrycja Brańka

dr Magdalena Frańczuk

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna:

Przewodniczący: dr Maciej Frączek

Magdalena Pilarczyk

Małgorzata Wcisło

Monika Wilk

 

Wydziałowy Zespół ds. Promocji:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Silenko

dr Jerzy Bukowski

dr Jakub Głowacki

dr Katarzyna Kwarcińska

dr inż. Artur Hołuj

dr Michał Wiśniewski

lic. Anna Nowińska