mgr Wioleta Gaweł

Tytuł rozprawy: Model społecznej odpowiedzialności uczelni jako reakcja na zmianę otoczenia instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: prof. dr hab. Janina Filek
Promotor pomocniczy: dr Marcin Kędzierski
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia: brak

—————————————

mgr Jakub Głowacki

Tytuł rozprawy: Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia:  30.01.2019

Załączone pliki:

————————————–

mgr Agnieszka Pacut

Tytuł rozprawy: Rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce – trajektoria zmian i rola otoczenia instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia: 20.02.2019

Załączone pliki:

————————————

mgr Michał Żabiński

Tytuł rozprawy: Zmiana instytucjonalna w urzędach samorządu lokalnego – doświadczenia wdrażania metody planowania rozwoju instytucjonalnego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Promotor: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK
Data wszczęcia przewodu: 27.06.2018
Data nadania stopnia: 26.09.2018

Załączone pliki: