Dziekan

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

 

Z tytułem naukowym profesora

prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Anna Karwińska

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. arch. Aleksander Noworól

prof. dr hab. Jacek Purchla

 

Profesorowie UEK

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

prof. UEK dr hab. Jacek Klich

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina

prof. UEK dr hab. Leszek Kusak

prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter

prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica

prof. UEK dr hab. Andrzej Słaboń

prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska – Zygmunt

 

Profesorzy wizytujący

prof. dr hab. inż. arch. Bohdan Cherkes

 

Doktorzy habilitowani

dr hab. Dobrosław Kot

dr hab. Marcin Zawicki

dr hab. Magdalena Zdun

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Bartłomiej Biga

dr Jerzy Bukowski

dr Maciej Frączek

dr Dominika Hołuj

dr Tomasz Kwarciński

dr Piotr Lityński

dr Ambroży Mituś

dr Anna Urbaniak

dr Bernadetta Zawilińska

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

lic. Anna Nowińska

mgr Agnieszka Silenko

 

Przedstawiciele samorządu studenckiego

Tomasz Adamczyk

Krzysztof Kula

Maria Lachowicz

Marianna Mowczko

Magdalena Nowak

Magdalena Pilarczyk

Joanna Trzeciak

Małgorzata Wcisło

Monika Wilk

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych (głos doradczy)

dr Jerzy Bukowski – NSZZ „Solidarność” UEK