Dziekan

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

 

Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK

 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK

 

Z tytułem naukowym profesora

prof. dr hab. Janina Filek

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Anna Harańczyk

prof. dr hab. Anna Karwińska

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Jacek Purchla

 

Profesorowie UEK

prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak

prof. UEK dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. UEK dr hab. Filip Grzegorczyk

prof. UEK dr hab. Jacek Klich

prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski

prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina

prof. UEK dr hab. Leszek Kusak

prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter

prof. UEK dr hab. Łukasz Mamica

prof. UEK dr hab. Monika Murzyn-Kupisz

prof. UEK dr hab. Andrzej Słaboń

prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko

prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska

 

Doktorzy habilitowani

dr hab. Dobrosław Kot

 

Profesorowie wizytujący

prof. dr hab. arch. Aleksander Noworól

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr Bartłomiej Biga

dr Jerzy Bukowski

dr Maciej Frączek

dr Dominika Hołuj

dr Tomasz Kwarciński

dr Piotr Lityński

dr Ambroży Mituś

dr Anna Urbaniak

dr Bernadetta Zawilińska

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

lic. Anna Nowińska

mgr Agnieszka Silenko

 

Przedstawiciele Studentów

Kinga Cebo

Marcin Gandera

Natalia Leśniak

Michał Sowa

Kinga Taćkiewicz

Joann Trzeciak

Monika Wilk

Aleksandra Zuziak

Przedstawiciele Związków Zawodowych (głos doradczy)

dr Jerzy Bukowski – NSZZ „Solidarność” UEK