O Zarządzaniu spółkami komunalnymi podczas II edycji Konferencji WKZP

2017-10-26 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

W dniach 26-27 października 2017 r. na Kampusie UEK odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego”, której hasłem przewodnim jest „Zarządzanie spółkami komunalnymi”.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych trendów, koncepcji, modeli, które powstają, aby rozwiązywać problemy występujące w spółkach komunalnych. Wyrażamy nadzieję, że proponowana tematyka przyczyni się do rozwoju metodologicznego zarządzania publicznego i wzbogaci dostępną wiedzę o funkcjonowaniu i doskonaleniu organizacji sektora publicznego.

Oprócz realizacji przedstawionego powyżej celu naukowego, naszym zamierzeniem jest, aby ta konferencja była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między praktykami a naukowcami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem publicznym. Liczymy na to, że powiązanie nauki z praktyką pozwoli na wykorzystanie potencjalnych możliwości w kreowaniu projektów badawczych dostosowanych do potrzeb organizacji działających w sferze publicznej.

Szczegółowe informacje, obszary tematyczne, ważne terminy, zasady zgłoszenia udziału w konferencji znajdują się w folderze konferencyjnym. Informacje o konferencji dostępne są również na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.koncepcje.uek.krakow.pl.

Wydarzenie jest współorganizowane przez działające w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

  • Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Administracji Publicznej Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej oraz
  • Katedrę Zarządzania Procesowego Wydziału Towaroznawstwa

we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej.