Ocena wyróżniająca dla kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna

Z radością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi Gospodarka i administracja publiczna ocenę wyróżniającą we wszystkich kryteriach jakościowych, tj.:

  • koncepcję kształcenia,
  • program kształcenia,
  • skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia,
  • kadrę prowadzącą proces kształcenia,
  • współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia,
  • umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
  • infrastrukturę wykorzystywana w procesie kształcenia,
  • opiekę nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Tym samym, serdecznie gratulujemy Zespołowi Katedr Administracji Publicznej i Gospodarki Publicznej, które są odpowiedzialne za prowadzenie kierunku GAP oraz wszystkim osobom, które przygotowywały dokumentację w procesie ubiegania się o ocenę programową.