Główna Nagroda dla Studentów Gospodarki Przestrzennej

Jest nam szczególnie miło poinformować, że zespół, Kwartet Rewitalizacyjny w składzie:

  • Maciej Górz (Gospodarka Przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Michał Mielniczek (Gospodarka Przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Kinga Piskorska (Architektura Krajobrazu, Politechnika Krakowska)
  • Marcin Szczyligar (Gospodarka Przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

otrzymał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na Gminny Program Rewitalizacji Broku “Miasto w Twoich Rękach” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Druga edycja konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej w SGGW skupiła się na świeżej i wciąż nieodkrytej tematyce rewitalizacji małych miast.

Zadaniem czteroosobowych zespołów było opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnego z nową ustawą o rewitalizacji dla Broku – jednego z najmniejszych miast w Polsce liczącego 1,8 tys. mieszkańców. To historyczne miasteczko położone w połowie drogi z Warszawy do Białegostoku mimo sąsiedztwa Bugu i wysokich walorów turystycznych boryka się z poważnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi.

Komisja konkursowa przyznała nagrodę główną za trafną interpretację zapisów legislacyjnych, właściwą delimitację i oryginalne pomysły skupiające się na rozwiązaniu problemów społecznych, możliwe do realizacji ze środków własnych gminy.

Zostaną podjęte starania, by program został przyjęty jako uchwała. Tym samym Brok stanie się najmniejszym miastem w Polsce, w którym wdrażany będzie program rewitalizacji

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca są specjalne dwumiesięczne praktyki w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Warszawy, gdzie Studenci będą zajmować się rewitalizacją warszawskiej Pragi pod okiem architekt miasta.

Bardzo się cieszymy z sukcesu naszych Studentów i gratulujemy Ich Prowadzącym z Katedry Gospodarki Regionalnej!