Ogólnopolskie Warsztaty Urbanistyczno- Architektoniczne “Local matters – new center of Zielonki”

W dniach 22 – 25 maja 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskich Warsztatów Urbanistyczno- Architektonicznych pn.: “Local matters – new center of Zielonki” zorganizowana przez Koło Naukowe Urbanistyki.
W tym roku na warsztatach została poruszona tematyka centrów lokalnych w małej gminie podmiejskiej  na przykładzie podkrakowskich Zielonek. Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją.

22.05.2017

O godzinie 10:00, po przywitaniu grona pedagogicznego UEK, przybyłych studentów, konferencję otworzył Pan prof. dr. hab. Tadeusz Kudłacz – Kierownik Katedry Gospodarki Regionalnej. Następnie, absolwent naszej uczelni – mgr Piotr Węgrzynowicz zapoznał słuchaczy z uwarunkowaniami i charakterystyką gminy Zielonki. Następnie Pani dr Patrycja Brańka omówiła gminy podobne do Zielonek pod względem administracyjnym, kulturowym i lokalnym.

Po krótkiej przerwie obiadowej uczestnicy warsztatów pojechali  transportem miejskim do gminy Zielonki na zaplanowaną grę terenową, która została podzielona na kilka etapów, w tym m.in.: „Tabu” – polegające na wzajemnym odgadywaniu haseł, odnalezienie muralu z Wiewiórką i krzyżówka.

Pod koniec koordynatorzy podzielili uczestników na dwa zespoły i rozpoczął się mecz. Kolejnym punktem w grze terenowej był Fort 45 “Zielonki” (Marszowiec)
– wchodzący w skład Twierdzy Kraków. Przydrożny las był miejscem w którym rozegrały się ostatnie dwa zadania kończące grę. Uczestnicy mieli za zadanie znalezienie „niespodzianek” w lesie, oraz przygotowanie plakatów w grupach przedstawiających dzisiejszą grę terenową i swoje wyobrażenie Zielonek. Każdy z zespołów  w sposób kreatywny i wesoły wykonał ostatnie zadanie  i tym samym zakończył pierwszy dzień warsztatów.

23.05.2017

Drugi dzień minął na pracach warsztatowych. Najpierw, zespoły wybrały obszar opracowania, a następnie koncepcję jej zagospodarowania. Po południu, konsultacji udzielał inż. Filip Paruzel. Sześć zespołów zakończyło pracę o godzinie 18:00. Wieczorem, przyszedł czas na zwiedzanie Kazimierza, gdzie przewodnikiem był członek Koła Naukowego Urbanistyki – Łukasz Janawa.

24.05.2017

Trzeci dzień warsztatów przyniósł ze sobą o wiele intensywniejsze tempo pracy. Konsultacji udzielała, dr inż. arch. Dorota Jopek, mgr inż. arch. krajobrazu Laura Klimczak, mgr inż. arch. Agnieszka Włoch – Szymla. Do godziny 20:00 wszyscy uczestnicy nadesłali postery, które zostaną zaprezentowane w Urzędzie Gminy Zielonki – następnego dnia. Wieczór przyniósł ze sobą wspólne śpiewanie podczas Karaoke.

25.05.2017

Finałowy dzień warsztatów rozpoczął się około godziny 10:00 w Centrum Integracji Społecznej gminy Zielonki. Sześć grup przedstawiło swoje prezentacje przed jury, w składzie: dr Patrycja Brańka, mgr inż. Arch. Laura Klimaczak, architekt gminy Zielonki – mgr inż. Arch. Wiesław Borek oraz wójt gminy – mgr Bolesław Król. Po długich i burzliwych obradach jury, wszystkie prace zostały omówione przez zebrane grono ekspertów.
Wyniki tegorocznych warsztatów Local Matters prezentują się następująco:

  • I miejsce: Olga Bojar, Alina Lis, Agnieszka Maliga, Bartek Olczak, Bartłomiej Wład,
  • II miejsce ex aequo: Maciej Kotania, Kamila Kozioł, Katarzyna Majewska, Paweł Mytnik, Ewelina Sapała, Gabriela Sawczuk, Marcin Świetlikowski oraz Karolina Kosińska, Klaudyna Krupa, Aleksandra Leputa, Martyna Szcześniak, Justyna Wójcik,
  • III miejsce: Karolina Dychtoń, Magdalena Kałkus, Alicja Lorens, Mateusz Mazur, Katarzyna Zygmunt.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie. Nie możemy się doczekać, aby Was ponownie powitać w przyszłym roku!