Partnerzy

Budujemy trwałe relacje z biznesem, na który wpływa wiele polityk publicznych. Łączymy administrację i biznes od lat.  Zajmujemy się zarządzaniem sprawami publicznymi od A do Z: badamy potrzeby, opracowujemy założenia, przygotowujemy koncepcje, planujemy, realizujemy, wdrażamy, ewaluujemy.

Prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Nasi eksperci to specjaliści z zakresu: ekonomii, filozofii, zarządzania, polityk publicznych, socjologii i prawa.

Poznaj naszych pracowników

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu pojedynczych ekspertyz i całościowych diagnoz dla administracji publicznej i biznesu w kluczowych obszarach funkcjonowania państwa i gospodarki, np. konkurencyjności, innowacyjności, samorządu terytorialnego, polityki regionalnej.

Działamy w oparciu o wypracowane metody, dostosowując się do Twoich potrzeb.

Chętnie podzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nasze zasoby i doświadczenie umożliwiają profesjonalną współpracę z:

  • biznesem,
  • administracją publiczną,
  • III sektorem,
  • szkołami ponadgimnazjalnymi.
Znajdź wspólny obszar zainteresowań:
ekonomiczna analiza prawa, ocena skutków regulacji, prawo administracyjne, prawo autorskie, prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych
rozwój lokalny i regionalny, planowanie przestrzenne, rynek pracy i polityka zatrudnienia, polityka edukacyjna, polityka gospodarcza, polityka innowacyjna, polityka kulturalna, polityka społeczna, polityka zdrowotna
innowacje i przemysły kreatywne, inteligentne specjalizacje, prognozy mikro- i makroekonomiczne, ekonomia wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), gospodarka o obiegu zamkniętym,
zarządzanie jakością, zarządzanie relacjami, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, strategie rozwoju sektorów, branż i podmiotów
Nasze działania:
badania, analizy i diagnozy, tworzenie strategii zmian i rozwoju, wdrożenie rozwiązań i procesów, monitoring, ewaluacja
szkolenia, studia podyplomowe – także dedykowane, kursy
zarządzanie jakością, zarządzanie relacjami, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, strategie rozwoju sektorów, branż i podmiotów
dla jednostek samorządu terytorialnego, dla organizacji pozarządowych
employer branding poprzez praktyki i staże dla naszych studentów, promocja poprzez udział w naszych wydarzeniach, promocja poprzez wdrażanie rozwiązań m.in. CSR

Środowisko GAP

Społeczność GAP tworzą…

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl