Szkolenia i doradztwo

Posiadamy doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. Do tej pory w opracowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i trenerów z różnych dziedzin realizujemy specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu m.in.:

 • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
 • narzędzia partycypacji społecznej,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie procesami w JST,
 • finansów,
 • kompetencji miękkich.

Przygotowywane przez nas szkolenia organizowane są kompleksowo tj. w porozumieniu z klientami proponujemy program, cel i czas trwania szkolenia, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

Diagnoza sytuacji przedsiębiorstw i budowanie strategii rozwoju

W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania we współpracy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości kompleksowe i długoterminowe wsparcie analityczne i diagnostyczne ponad 260 przedsiębiorstw, dla których opracowaliśmy „skrojone na miarę” Indywidualne Plany Rozwoju, zawierające dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa, analizę otoczenia oraz wieloaspektową analizę kierunków rozwoju wraz z propozycjami zmian.

Zrealizowane szkolenia

 • szkolenie dla dyrektorów UMK z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim,
 • „Współpraca administracji publicznej z NGO” (4 edycje, 100 osób),
 • „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych” (5 edycji, 90 osób),
 • 5 edycji cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” (60 godzin dydaktycznych, 80 osób),
 • 4 edycje cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” (80 godzin dydaktycznych, 46 osób),
 • cykl szkoleniowy dotyczący: animacji współpracy NGO i JST oraz projektów partnerskich, konsultacji społecznych, klauzul społecznych, zlecania zadań publicznych (ok. 50 osób, 64 godziny dydaktyczne),
 • cykl szkoleniowy „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” (540 godzin dydaktycznych, dla 80 osób).

Zrealizowane doradztwo

 • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny,
 • doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej (180 godzin dydaktycznych),
 • doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowość, PR i marketing, pisanie biznesplanu (120 godzin dydaktycznych doradztwa grupowego i 1600 godzin doradztwa indywidualnego dla ok. 80 osób).

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek

Kup teraz
Metaekonomia
Zagadnienia z filozofii ekonomii

Marcin Gorazda (red.), Łukasz Hardt (red.), Tomasz Kwarciński (red.)

Kup teraz
Public Policy and the Neo-Weberian State

Stanisław Mazur, Piotr Kopyciński (red.)

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl