Szkolenia i doradztwo

Posiadamy doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. Do tej pory w opracowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i trenerów z różnych dziedzin realizujemy specjalistyczne szkolenia i doradztwo z zakresu m.in.:

 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie procesami w JST,
 • finansów,
 • kompetencji miękkich,
 • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
 • narzędzia partycypacji społecznej.

Przygotowywane przez nas szkolenia organizowane są kompleksowo tj. w porozumieniu z klientami proponujemy program, cel i czas trwania szkolenia, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

Indywidualne plany rozwoju w oparciu o diagnozę sytuacji przedsiębiorstw

W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania we współpracy Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości kompleksowe i długoterminowe wsparcie analityczne i diagnostyczne ponad 260 przedsiębiorstw, dla których opracowaliśmy „skrojone na miarę” Indywidualne Plany Rozwoju, zawierające dogłębną analizę stanu przedsiębiorstwa, analizę otoczenia oraz wieloaspektową analizę kierunków rozwoju wraz z propozycjami zmian.

Przykłady zrealizowanych szkoleń

 • szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim dla dyrektorów UMK,
 • „Współpraca administracji publicznej z NGO”,
 • „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych”,
 • cykl szkoleniowy „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej”,
 • cykl szkoleniowy „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej”,
 • cykl szkoleniowy „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”.

Zrealizowane doradztwo

 • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny,
 • doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej,
 • doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowość, PR i marketing, biznesplan.

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl