Dokumenty strategiczne, diagnozy i raporty

Opracowania badawcze i diagnostyczne w ramach realizowanych projektów:
  • Przewodnik dla organizacji pozarządowych po procedurach prawnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie współpracy i partycypacji społecznej,
  • NAWIKUS Narzędzie analizy wartości kontraktowanych usług społecznych. Podręcznik użytkownika,
  • Partycypacja społeczna w praktyce. Atlas dobrych praktyk,
  • Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej,
  • Roczny Program Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 i 2016,
  • Standardy współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami inicjatyw społecznych,
  • Program wdrażania strategii rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku (na zlecenie Biura Kultury m. st. Warszawy),
  • Analiza potrzeb odbiorców cyfrowych zasobów kultury (na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków),
  • Raport badawczy dot. rozwiązań instytucjonalnych w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej w wybranych krajach rozwiniętych.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl