Partnerstwo i współpraca wewnątrzsektorowa

Fundacja GAP utworzyła Małopolską Sieć Dialogu Obywatelskiego, aby wspomóc rozwój potencjału małopolskich NGO z zakresu dialogu obywatelskiego oraz wzmocnić ich zaangażowania w stanowienie, realizację i monitorowanie polityk publicznych.

Udało nam się:

  • zawiązać federację małopolskich NGO,
  • przeprowadzić m.in.: bloki seminariów dot. wypracowania koncepcji sieci małopolskich NGO, szkolenia z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną, wizyty studyjne, spotkania animacyjne.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl