Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych

NAWIKUS: narzędzie podnoszące jakość świadczenia usług społecznych

Co to jest?
Generator Wniosków wraz z systemem i metodą oceny oraz monitorowania jakości usług społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie Gminy. Działa w Urzędzie Miasta Krakowa i podległych mu jednostkach.

Jakie korzyści daje NAWIKUS?

  • systematyczny monitoring efektywności ekonomicznej i społecznej oraz jakości zlecanych usług społecznych,
  • zwiększenie transparentności współpracy przy zlecaniu zadań publicznych,
  • możliwość porównywania podmiotów wykonujących usługi,
  • dostępność – narzędzie może być stosowane przez samorządy na terenie całego kraju.

Narzędzie można wdrożyć na terenie każdej gminy – albo cały system wraz z narzędziem analitycznym lub wykorzystać narzędzie w wersji modułowej – sam system informatyczny wraz z generatorem wniosków lub samo narzędzie badania jakości usług.

Fundacja GAP, jako twórca narzędzia może prowadzić szkolenia, obsługę, czy realizować proces dostosowania do specyfiki danej jednostki. Narzędzie powstało w ramach projektu „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”, który miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego narzędzia do kontraktowania usług społecznych.

Program informatyczny, który skutecznie usprawnia prace związane z rozliczaniem, kontrolą i sprawozdawczością projektów m.in. projektów finansowanych ze środków europejskich.

Program jest na tyle elastyczny, że można go wykorzystywać do projektów: szkoleniowych, wdrożeniowych, finansowych i innych.
Obecne wykorzystanie:

  • MFES => rozliczanie projektów finansowych,
  • konsorcjum MOWES => prowadzenie kontroli, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych projektów.

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl