Szkolenia i doradztwo

Dzięki współpracy z doświadczonymi ekspertami i trenerami z różnych dziedzin realizujemy specjalistyczne szkolenia i doradztwo. Przykładowe obszary tematyczne:

 • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
 • narzędzia partycypacji społecznej,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie procesami w JST,
 • finansów i księgowości,
 • kompetencji miękkich.

Tworzymy program w oparciu o potrzeby Twojej organizacji, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

Doświadczenie

Szkolenia:

 • „Akademia Kraków dla NGO” (4 edycje, 140 osób),
 • „Współpraca administracji publicznej z NGO” (4 edycje, 100 osób),
 • „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji pozarządowych” (5 edycji, 90 osób),
 • 7 edycji cyklu szkoleniowego pn. „Menedżer ekonomii społecznej” (150 godzin dydaktycznych, 110 osób),
 • 5 edycji cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej” (60 godzin dydaktycznych, 80 osób),
 • 4 edycje cyklu szkoleniowego „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” (80 godzin dydaktycznych, 46 osób),
 • cykl szkoleniowy dotyczący: animacji współpracy NGO i JST oraz projektów partnerskich, konsultacji społecznych, klauzul społecznych, zlecania zadań publicznych (ok. 50 osób, 64 godziny dydaktyczne),
 • cykl szkoleniowy „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej” (540 godzin dydaktycznych, dla 80 osób).

Doradztwo:

 • doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej (180 godzin dydaktycznych),
 • doradztwo z zakresu PR i marketingu, nowych mediów, rachunkowości i podatków, aspektów prawnych dla ok. 50 organizacji pozarządowych (ok. 400 godzin dydaktycznych),
 • doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – aspekty prawne, księgowość, PR i marketing, pisanie biznesplanu (120 godzin dydaktycznych doradztwa grupowego i 1600 godzin doradztwa indywidualnego dla ok. 80 osób).

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl