Dialog samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

  • centrum wsparcia dla NGO wraz z inicjowaniem działań: wsparcie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne i doskonalenie organizacji,
  • współpraca finansowa i niefinansowa JST i NGO: dzięki instrumentom takim jak regranting, tryb małych zleceń, budżety partycypacyjny czy inicjatywie lokalnej możemy liczyć na efektywniejszą realizację zadań publicznych samorządu. Wspieramy samorządy i organizacje pozarządowe we wdrażaniu tych mechanizmów.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl