Opracowanie strategicznych diagnoz i raportów

  • Raport o stanie państwa: Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (autorzy: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner (red.), Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur (red.), Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło),
  • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce: Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. (autorzy: Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki),
  • Raport: Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (autorzy: Tomasz Geodecki, Jerzy Hausner, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa),
  • Raport: Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne (autorzy: Jan Bromowicz, Maciej Bukowski, Jerzy Hausner (red.), Zbigniew Kasztelewicz, Michał Kudłacz, Joanna Kulczycka, Adam Piestrzyński, Janusz Steinhoff, Michał Wilczyński),
  • Analiza potencjału gmin Dobra i Mszana Dolna w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
  • Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej.

Wśród licznych zleceń w roku 2015:

  • przygotowaliśmy program operacyjny wdrażania strategii rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku (na zlecenie Biura Kultury m. st. Warszawy),
  • opracowaliśmy raport na temat sytuacji społeczno-demograficznej przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie (na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków),
  • stworzyliśmy analizę potrzeb odbiorców cyfrowych zasobów kultury (na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków),
  • opracowaliśmy raport badawczy dot. rozwiązań instytucjonalnych w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej w wybranych krajach rozwiniętych (na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek

Kup teraz
Metaekonomia
Zagadnienia z filozofii ekonomii

Marcin Gorazda (red.), Łukasz Hardt (red.), Tomasz Kwarciński (red.)

Kup teraz
Public Policy and the Neo-Weberian State

Stanisław Mazur, Piotr Kopyciński (red.)

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl