Planowanie i zarządzanie strategiczne

  • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju terytorialnego oraz strategii obszarowych,
  • monitoring i ewaluacja strategii rozwoju terytorialnego,
  • przygotowanie i konsultowanie programów operacyjnych do strategii rozwoju terytorialnego,
  • analizy i ekspertyzy w zależności od indywidualnego zapotrzebowania samorządów,
  • wsparcie procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • optymalizacja działania urzędów gmin i starostw z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), w tym analizy instytucjonalne i strategie organizacyjne.

Doświadczenie

  • opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022 – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Dębicy,
  • przygotowanie planów operacyjnych i monitoring strategii rozwoju – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
  • przeprowadzenie analizy instytucjonalnej i planowania rozwoju z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (metody PRI) – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl