Strategiczne diagnozy i raporty

 • opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju terytorialnego oraz strategii obszarowych,
 • monitoring i ewaluacja strategii rozwoju terytorialnego,
 • przygotowanie i konsultowanie programów operacyjnych do strategii rozwoju terytorialnego,
 • analizy i ekspertyzy w zależności od indywidualnego zapotrzebowania samorządów,
 • wsparcie procesów planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • optymalizacja działania urzędów gmin i starostw z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI), w tym analizy instytucjonalne i strategie organizacyjne.

 

Doświadczenie

 • opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015-2022 – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Dębicy,
 • przygotowanie planów operacyjnych i monitoring strategii rozwoju – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie,
 • przeprowadzenie analizy instytucjonalnej i planowania rozwoju z wykorzystaniem metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (metody PRI) – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu,
 • program operacyjny wdrażania strategii rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku (na zlecenie Biura Kultury m. st. Warszawy),
 • raport na temat sytuacji społeczno-demograficznej przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie (na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków),
 • analiza potrzeb odbiorców cyfrowych zasobów kultury (na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków),
 • raport badawczy dot. rozwiązań instytucjonalnych w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej w wybranych krajach rozwiniętych.

 

Przykładowe publikacje

 • Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce: Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania (autorzy: Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki),
 • Raport o stanie państwa: Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej (autorzy: Andrzej Antoszewski, Edwin Bendyk, Maciej Frączek, Anna Giza, Grzegorz Gorzelak, Jerzy Hausner (red.), Hubert Izdebski, Rafał Matyja, Stanisław Mazur (red.), Bartłomiej E. Nowak, Jacek Raciborski, Janusz Reiter, Dawid Sześciło),
 • Raport: Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (autorzy: Tomasz Geodecki, Jerzy Hausner, Aleksandra Majchrowska, Krzysztof Marczewski, Marcin Piątkowski, Grzegorz Tchorek, Jacek Tomkiewicz, Marzenna Weresa),
 • Raport: Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma a jest bardzo potrzebne (autorzy: Jan Bromowicz, Maciej Bukowski, Jerzy Hausner (red.), Zbigniew Kasztelewicz, Michał Kudłacz, Joanna Kulczycka, Adam Piestrzyński, Janusz Steinhoff, Michał Wilczyński),
 • Analiza potencjału gmin Dobra i Mszana Dolna w zakresie przedsiębiorczości społecznej,
 • Ekonomia społeczna w Małopolsce – w stronę przedsiębiorczości społecznej.

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl