Szkolenia i doradztwo

Mamy duże doświadczenie w organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i doradztwa. Do tej pory w opracowanych przez nas szkoleniach brali udział przede wszystkim przedstawiciele administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Dzięki współpracy z szerokim gronem doświadczonych ekspertów i trenerów z różnych dziedzin możemy zrealizować bardzo specjalistycznych szkoleń oraz sesji doradczych. Przykładowe obszary tematyczne, których dotyczyć mogą nasze szkolenia:

 • doskonalenie zarządzania w administracji publicznej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania procesami w JST,
 • prawa (ochrony danych osobowych, podatków, zamówień publicznych, itp.),
 • finansów,
 • budowania sieci współpracy,
 • instrumentów współpracy finansowej i pozafinansowej między JST i NGO,
 • narzędzi partycypacji społecznej,
 • kompetencji miękkich.

Działamy kompleksowo: proponujemy program, cel i czas trwania szkolenia, opracowujemy i przygotowujemy materiały szkoleniowe dla uczestników.

Doświadczenie

 • przygotowanie metody doskonalenia zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie zmian instytucjonalnych w 33 jednostkach pilotażowych w ramach projektów: Program Rozwoju Instytucjonalnego, Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST,
 • wzmocnienie lokalnych procesów rządzenia, pogłębienie demokracji, poprawa warunków rozwoju społecznego oraz promowanie stabilności w kontekście postępujących procesów decentralizacji na Ukrainie w ramach projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE),
 • kreowanie planów rozwoju gospodarczego poprzez przyciąganie inwestorów zewnętrznych oraz wsparcie promocyjne,
 • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl