Zarządzanie kapitałem ludzkim

  • Opracowanie planu zatrudnienia,
  • Identyfikacja i opracowanie opisu kluczowych kompetencji dla stanowisk pracy w urzędzie,
  • Przeprowadzenie analizy pracy wraz z opracowaniem opisu stanowisk pracy,
  • Przygotowanie narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych,
  • Opracowanie strategii i planów doskonalenia zawodowego pracowników,
  • Przygotowanie regulaminów rekrutacji, selekcji i awansowania,
  • Doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
Doświadczenie:
  • szkolenie dla dyrektorów UMK z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – zamawiający: Urząd Miasta Krakowa,
  • doradztwo w zakresie planowania i przeprowadzania ocen pracowniczych, w tym wsparcie w tworzeniu regulaminów, kwestionariuszy oceny – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl