Zarządzanie usługami publicznymi

  • Opracowanie katalogu i kart informacyjnych usług publicznych,
  • Przeprowadzanie cyklicznej analizy jakości świadczonych usług publicznych,
  • Opracowanie i aktualizacja procedur realizacji usług publicznych,
  • Wsparcie w przygotowaniu standardów usług publicznych,
  • Przeprowadzanie oceny działalności zakładów opieki zdrowotnej,
  • Działania z zakresu polityki rynku pracy, w tym m.in. lokalnych i regionalnych obserwatoriów rynku pracy.

Doświadczenie:

  • Audyt Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Dębicy,
  • Doradztwo w zakresie przygotowania przeprowadzenia badania jakości świadczenia usług administracyjnych, badania zadowolenia klientów,
  • Warsztaty metodyczne z zakresu badania jakości usług administracyjnych i społecznych – zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Urząd Miejski w Słomnikach.

Our community

Społeczność GAP tworzą …

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl