Szkoły

Warsztaty akademickie GAP w Twojej szkole

Zapraszamy do skorzystania z naszego otwartego programu dla szkół ponadgimnazjalnych, który prowadzą nasi najlepsi dydaktycy.

Zdając sobie sprawę z tego jak napięte są programy dydaktyczne, nie organizujemy spotkań  informacyjnych. Wpisujemy się w istniejący program nauczania (np. w  zajęcia z Podstaw przedsiębiorczości lub Wiedzy o społeczeństwie) prowadząc nowoczesne zajęcia akademickie na jednej lub kilku lekcjach.

Dzięki różnorodności zainteresowań naukowych naszych pracowników tematyka wykładów i warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomii, filozofii, gospodarki przestrzennej, prawa, socjologii czy zarządzania.

Interesujemy się  najbardziej aktualną problematyką społeczno-gospodarczą, dzięki czemu możemy zaproponować uczniom dyskusję na temat np.: konieczności ograniczania swobód obywatelskich w obliczu zagrożeń terroryzmem, czy roli państwa w rozwiązaniu problemu nierentownych kopalni lub spłaty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich lub propozycji władz Krakowa wprowadzenia płatnego parkowania na terenie całego miasta. Nasi wykładowcy często komentują bieżące wydarzenia w mediach i gotowi byliby moderować dyskusję uczniów na wybrane tematy.

 

Start z GAP

Intensywny

Klasa patronacka GAP

Wykłady gościnne pracowników Wydziału w szkole wpisane w program nauczania wybranych przedmiotów

Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

Informacja na temat oferty edukacyjnej Wydziału GAP UEK, a także warunków przyjęcia na wybrany kierunek studiów

Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady gościnne pracowników Wydziału w szkole wpisane w program nauczania wybranych przedmiotów

Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

Debaty oksfordzkie

Warsztaty ekonomiczne

Turnieje i quizy

Projekty uczniowskie

Informacja na temat oferty edukacyjnej Wydziału GAP UEK, a także warunków przyjęcia na wybrany kierunek studiów

Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykłady pracowników dydaktyczno-naukowi Wydziału GAP w siedzibie szkoły z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, gospodarki i administracji publicznej. Wykłady te mogą mieć charakter zamówionej lekcji w ramach prowadzonych w szkole przedmiotów albo wykładów gościnnych

Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

Debaty oksfordzkie

Warsztaty ekonomiczne

Turnieje i quizy

Projekty uczniowskie

Udział uczniów w wydarzeniach naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych organizowanych na Wydziale GAP UEK, w tym specjalnie im dedykowanych, takich jak konferencje, seminaria, spotkania VIP-GAP, wykłady gościnne, wieczory kulturalne GAP, koncerty, spektakle i wystawy organizowane przez Agencję Artystyczną GAP

Możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego i naukowego oraz z konsultacji (w tym elektronicznych) prowadzonych przez pracowników Wydziału GAP UEK

Konsultacje prowadzone przez kadrę akademicką dla szczególnie uzdolnionych uczniów, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, historii

Działalność uczniów w pracach Koła Naukowego GAP

Konsultacje w zakresie współtworzenia, opiniowania i ewaluacji programów kształcenia

Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

GAP Community

Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

Zapraszamy do kontaktu!

Publikacje

Nasi pracownicy wydali
Kultura a rozwój

J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla

Więcej
Governance
Wybór tekstów klasycznych

J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur

Kup teraz
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl

Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27,
31-510 Kraków

Dziekanat:
Budynek Główny
II piętro, pok. 207 i 209
12 293 59 23
gap@uek.krakow.pl