Prof. Deirdre McCloskey na Kole krakowskim

2018-12-10 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Zapraszamy na sesję specjalną Koła Krakowskiego, na której wystąpi Prof. Deirdre McCloskey. Podstawą referatu będzie książka „Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce”.

Wykład odbędzie się 10 grudnia o godz. 16:30 w Starej Auli w Budynku Głównym.

Deirdre McCloskey –  profesor zwyczajny ekonomii, historii, filologii angielskiej i komunikacji na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Jej główne zainteresowania dotyczą zagadnień fundamentów współczesności, nadużywania statystycznej istotności w ekonomii i innych naukach, badań nad kapitalizmem i roli retoryki w ekonomii. Uhonorowana licznymi doktoratami honoris causa.

Autorka wielu książek. Ostatnio trylogii: Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World (przetłumaczonej na polski oraz Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World.

Więcej na stronie www.deirdremccloskey.com