prof. dr hab. Anna Karwińska

telefon:
(+48) 12 293 55 76
konsultacje:
miejsce:
Budynek Główny, pok. 318
dokumenty:

Profesor doktor habilitowany, pracuje w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunek Socjologia. Prodziekan na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (od 2003 do 2008 – dwie kadencje).

Wykładała w Grand Valley State University w roku akademickim 1990/1991, a także w roku 1999. Prowadziła także wykłady  w University College Salford (Wielka Brytania) w trakcie realizowania projektu badawczego The Social and Economic Consequences of Privatization in Central and Eastern Europe na zlecenie Commission of the European Communities Joint Research Centre w Brukseli, realizowanego we współpracy z University of Salford, Uniwersytetem Karola w Pradze, Węgierską Akademią Nauk, Instytutem Geografii PAN w Warszawie i University of Karlsruhe. Rozpoczęcie prac – kwiecień 1993. Projekt zakończony w marcu 1997. Współpraca z Uniwersytetem Juraj Dobrila w Puli (Chorwacja)

Współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa od 1990 roku przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania i strategii rozwoju miasta, ostatnio od 2014 roku jako ekspert przy aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa.

Realizowała w latach 2013-2014, wraz z doktorantami GAP  warsztaty dla uczniów w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pn. „MIŚ.COM – Młody i Świadomy – Cenny Obywatel Małopolski”.  Warsztaty prowadzone były  w wybranych szkołach krakowskich : Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego – Gimnazjum nr 8, Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Salwator oraz Szkoła Podstawowa nr 62. W ramach projektu powstała także publikacja: „Vademecum młodego obywatela. Słownik edukacji obywatelskiej” pod red. prof. dr hab. Anny Karwińskiej oraz sześć  edukacyjnych filmów animowanych.

Współrealizowanie projektu FGAP-KNGAP jako osoba prowadząca warsztaty oraz pełniąca nadzór merytoryczny nad wszystkim działaniami realizowanymi w ramach projektu  „Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów dydaktycznych dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej”.  Realizacja:  od 01.09. 2018- 30.11 .2018

Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, a także kilku ekspertyz z zakresu problemów miasta i procesów urbanizacji.

Specjalizacja akademicka: socjologia miasta i przestrzeni, procesy zmiany społecznej i modernizacji, socjologia stosunków międzynarodowych, socjologia kultury.