prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

telefon:
(+48) 12 293 55 33
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 404
dokumenty:

Doktor habilitowany w naukach technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym. Praktyki zawodowe i edukację podyplomową odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. W latach 1978-1998 był pracownikiem Politechniki Krakowskiej, a w okresie 1994-1998 – dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Od 1998 do 2001 r. był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w spółkach inwestycyjno-deweloperskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim – od 2001 r. a na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – od 2012 r. Poza działalnością naukową, posiada doświadczenia zawodowe w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym, sprawowaniu funkcji kierowniczych w administracji samorządowej oraz w organizacjach gospodarczych. Prowadzi także działalność konsultingową i ekspercką w Polsce i zagranicą w zakresie rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Jest autorem 4 i współautorem 6 książek z zakresu zarządzania terytorialnego. Prowadził badania w wielu dziedzinach m.in. dotyczące rewitalizacji obszarów miejskich, zarządzania rozwojem terytorialnym, polityki miejskiej. Autor i redaktor ponad 90 publikacji oraz 95 opracowań doradczych i eksperckich.