prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter

telefon:
(+48) 12 293 74 62
konsultacje:
miejsce:
Pawilon F, pok. 407
dokumenty:

Doktor habilitowany na stanowisku profesora w Zakładzie Geografii Ekonomicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 2012 – 2016 prodziekan Wydziału Finansów ds. kierunku Gospodarka Przestrzenna. Aktualnie członek Rady Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej i dwóch komisji wydziałowych. Od 2012 r. kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej UEK.

Interesuje się szerzej geografią osadnictwa miejskiego, a przede wszystkim problematyką użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej terytorium miasta Krakowa i poszczególnych jednostek katastralnych (dawnych miast i wsi – sukcesywnie przyłączanych do miasta), wchodzących w jego skład.

Prowadzone zajęcia: geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia turystyczna, gospodarka gruntami w mieście, planowanie turystyczne, podstawy gospodarowania gruntami, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, seminarium magisterskie.